Historické centrum Bílina

Centrum města Bílina si zachovalo částečně historický ráz, který dotváří nově zrekonstruované náměstí. Historickou zajímavostí je Mariánský sloup a kašna se sochou sv. Floriána z 2.poloviny 17. století. Dominantu středu města představuje městská secesní radnice z počátku 20. století.

– Radnice:

Impozantní budova radnice byla vybudována v letech 1908 – 1911.

Samotná 50 m vysoká radniční věž se honosí vzácnými hodinami poháněnými hodinovým strojem, který je stále v provozu.

– Kostel sv. Petra a Pavla

V celé architektuře se prolínají gotické a renesanční prvky, vzniklé za přestavby v letech 1573 – 1575 po požáru města. Přestavbou se z původně gotické stavby zachovalo zdivo ze 13. století v prostřední a jedné boční lodi. Zajímavé jsou dva renesanční náhrobky Jiřího a Litvína z Lobkovic z období po roce 1580.