Bořeň

Bořeň je rozsáhlá skalnatá oblast celostátního významu. Skalnatý sluk vulkanického původu připomíná, pohledem od Bíliny, ležícího lva. Vrch se nachází na jižní straně města Bíliny v Českém středohoří. Skalnatý sluk se vypíná vysoko nad údolím řeky Bíliny, vrchol se nachází ve výšce 539 metrů. Tvoří výraznou dominantu města. Z jeho vrcholu jsou jedinečné rozhledy do nitra Českého středohoří a na hradbu Krušných hor. Vrch je chráněn jako stejnojmenná národní přírodní rezervace s mnoha ohroženými druhy rostlin.

Přístup: Vrch Bořeň je vzdálen od centra města cca 2 km. Lze také směrem od Mostu zaparkovat přímo u chaty Bořeň, kde se můžete občerstvit. Po železnici je nejlépe využít zastávku Bílina-Kyselka.

Horolezectví: Největší nepískovicová lezecká oblast nabízí výstupy všech druhů a obtížností.

Zajímavost: Bořeň bývá často srovnáván s Ďáblovou horou ve Wyomingu (USA), a to nejen kvůli shodnému chemickému složení horniny, ale i kvůli podobnému charakteru krajiny, v níž se nachází.