O nás

Historie pohádkového lesa v Bílině Za Chlumem
43 let pohádkového lesa Bílina

K založení spolku Pohádkový les Bílina z. s. došlo v roce 2018 na základě myšlenky menší skupiny lidí, která by ráda s pomocí svých partnerů revitalizovala Pohádkový les v Bílině, který je již po několik desetiletí součástí odpočinkových zón ve městě.

Účelem, posláním a cílem spolku je především revitalizace Pohádkového lesa, podpora volnočasových aktivit dětí, dospělých i seniorů v lokalitě Pohádkového lesa a jeho okolí; zprostředkování vazeb mezi spolkem a veřejnými nebo neziskovými organizacemi a pořádání aktivit zaměřených na vzdělávání, osvětu a propagaci tohoto místa.