Historie

Helius - Bůh slunce
Helius – BŮH SLUNCE

Lesy v okolí Bíliny očarovaly místního občana pana Jaroslava Sekyru natolik, že se rozhodl svůj koníček, vyřezávání do dřeva, propojit se svým snem vybudovat pohádkový les. Stalo se tak v roce 1974, kdy vdechl život prvním postavičkám. V průběhu dalších let vytvořil a sám instaloval přibližně 130 pohádkových a filmových postaviček, které byly umístěny do lesa nedaleko sídliště Za Chlumem.

Později zde vznikly i další atrakce, mezi které neodmyslitelně patří bludiště, opičí dráha a dětmi v minulosti tolik oblíbený slon. Časem na pohádkový les navázala i naučná stezka dějin, která prodloužila krásnou procházku až do zámecké zahrady.

Po Panu Sekyrovy, kterému byla v roce 2015 předána Cena Rady města za významný přínos pro rozvoj města, převzal pomyslný štafetový kolík v péči o Pohádkový les, pan Vladislav Heřmánek s bílinskou Baráčnickou obcí. Bohužel od tehdejšího vedení města se mu nedostávalo dostatečné podpory, což mělo za následek ukončení této dobrovolné činnosti. Od té doby pohádkový les desetiletí jen chátrá.

Historie pohádkového lesa v Bílině Pohádkový les Bílina a jeho historie

Do dnešní doby se zachovala asi třetina pohádkových postaviček. Vliv na tento neutěšený stav mají jak vandalové, tak prostý zub času, kdy dřevěné figurky a atrakce nebyly řádně ošetřovány.

V současnosti je místo stále navštěvováno, ale bujná vegetace a záměr některých spoluobčanů zde vybudovat tábořiště, nepůsobí moc přívětivě.